Викладачі ФККПІ взяли участь у Літній школі з кібербезпеки в рамках проєкту USAID

Цьогоріч НАУ долучився до освітнього проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України» (координатор – Сергій Гнатюк), основним завданням якого є формування кадрового потенціалу України в галузі кібербезпеки, а його особливістю є співпраця з українськими ЗВО із наданням доступу викладачам до сучасних віртуальних тренінгових лабораторій з кібербезпеки.
У рамках проєкту в липні-серпні було проведено Літню школу з розвитку професійних компетенцій викладачів кібербезпеки та захисту інформації (менторами виступили провідні вітчизняні та американські фахівці), в якій взяли участь 15 викладачів НАУ (переважна більшість яких є представниками ФККПІ). Підготовка здійснювалась за такими напрямками як реагування на кіберінциденти, кібербезпека хмарних сховищ, безпека веб-застосунків, шкідливе програмне забезпечення, аудит та ризик-менеджмент у кібербезпеці.
Відеоролик про Літню школу з кібербезпеки від USAID
https://www.youtube.com/watch?v=W1H12f0zCbk

Максимальні обсяги державного замовлення

Максимальний обсяг прийому (максимальний обсяг державного замовлення) – максимальна кількість вступників на відкриту конкурсну пропозицію, яка може бути рекомендована для зарахування на місця державного замовлення

Реальна кількість місць державного замовлення буде залежати від вступників їх балів та пріоритетів, та стане відома після проведення конкурсу, та оприлюднення рейтингових списків, а саме 29.08.2022.

Ліцензовані обсяги

Загальний ліцензований обсяг підготовки фахівців (прийому, набору) – це максимальна кількість студентів, які можуть бути зараховані на факультет на дану спеціальність. Загальний ліцензований обсяг включає в себе місця державного замовлення та місця за кошти фізичних чи юридичних осіб для усіх форм навчання. 

Державні (бюджетні) місця – місця оплата за навчання яких здійснюється за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів. 

Контрактні місця (за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб) – місця оплата за навчання яких здійснюється за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, за ваучерами, за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб.

Обсяг прийому на контрактні місця на фіксовані та відкриті конкурсні пропозиції визначає заклад вищої освіти у межах різниці між ліцензованим обсягом та загальним (максимальним) обсягом державного або регіонального замовлення, за необхідністю передбаченим резервом для поновлення у ньому або переведення до нього з інших закладів вищої освіти для здобуття вищої освіти відповідного рівня або за відповідною освітньою програмою. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактично отриманого державного (регіонального) замовлення та у випадках виділення додаткових місць державного (регіонального) замовлення, переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення і перерозподілу місць між формами здобуття освіти, але не може зменшуватись для конкурсної пропозиції у період між початком прийому документів і заяв та формуванням першого списку рекомендованих за цією пропозицією.

З максимальним обсягом державного або регіонального замовлення можна ознайомитися за посиланням

Вступна кампанія 2021