Стипендіальна комісія

 

Рейтингові списки:

Інструкції щодо відкриття рахунків за посиланням.

Студентам ОС “Магістр”, які отримували стипендію навчаючись на ОС “Бакалавр”, та вже мають відкриті рахунки, відкривати рахунки знову не обов’язково.

Освітній ступінь «Бакалавр» (УВАГА!!! у 123 та 125 спеціальностях відбулися зміни)

Освітній ступінь «Бакалавр» (скорочений термін)

Освітній ступінь «Магістр» (з’явиться у кінці жовтня)

Студенти, які потрапили у рейтинговий список на отримання академічної, або соціальної стипендії але не мають відкритого банківського рахунку, або банківської картки, звертайтеся у Відділ розрахунків по стипендіях.

Контакти Відділу розрахунків по стипендіях: аудиторія 1-243, тел. (044) 406-78-81

Дошка оголошень

На цій сторінці можна ознайомитися з оголошеннями та анонсами які носять актуальний або оперативний характер як для здобувачів, так і для працівників. Слідкуйте за оновленнями.

УВАГА!!! Розклад іспитів

У розділі Студентам > Розклад іспитів можна ознайомитися з розкладом іспитів на зимню сесію 2022 – 2023 навчального року для усіх груп 1-го, 2-го, 3-го, 4-го курсів (ОС “Бакалавр”), 1-го курсу (ОС “Магістр”) ч.1.
 
Розклад іспитів для студентів 1-го курсу (ОС “Магістр”) ч.2. з’явиться ближче до сесії.
 (05.12.2022) 

УВАГА!!! Здобувачів денної форми навчання освітнього ступеню “Магістр” 1-го курсу навчання 121 спеціальності:
Відбулися зміни у розкладі груп:

123(1семестр) (ІПЗ)

(29.11.2022)

УВАГА!!! Переведення здобувачів освіти, зарахованих до 2021 року включно, на місця державного замовлення:

На виконання вимог листа Міністерства освіти і науки України від 03.11.2022 №1/13098-22 «Про організацію переведення здобуття» до 15 листопада 2022 року необхідно завантажити до ЄДЕБО сканкопії підтверджуючих документів здобувачів освіти, які були зараховані до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних або юридичних осіб до закладів вищої та фахової передвищої освіти за державним замовленням, та можуть мати підстави для переведення на місця державного замовлення, щодо приналежності до однієї із категорій:
 
 
 • Категорія 1 (пільга 111): діти загиблих (померлих) осіб, зазначених у частині першій статті 10¹ Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особи з їх числа у віці до 23 років.
Документи для завантаження (переведення в здобувачах) для категорії 1 (пільга 111):
 • Посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України АБО до 1 березня 2023 р. посвідчення члена сім’ї загиблого встановленого зразка (до досягнення дитиною 14-річного віку — довідка, видана батькові або матері (іншому повнолітньому члену сім’ї загиблої особи або особам, які замінюють батьків) за місцем реєстрації дитини) відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218).
 • Свідоцтво про народження.
 • Категорія 2 (пільга 100): особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • Категорія 2 (пільга 103): особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • Категорія 3 (пільга 133): діти (особи з їх числа у віці до 23 років) осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Документи для завантаження (переведення в здобувачах) для категорій 2 та 3 (пільги 100, 103, 133):
 • Посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, видане відповідно до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413, Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 (ЗП України,1994 р., № 9, ст. 218)

АБО

 • довідка про участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (батька або матері), встановленого зразка, видана відповідно до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (у разі відсутності посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни).
 • Категорія 4 (пільга 107): особи, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2022 року;
 • Категорія 4 (пільга 108): особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 року;
 • Категорія 4 (пільга 109): особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території що станом на 15 жовтня відповідного року включені до переліку, затвердженого Мінреінтеграції.
Документи для завантаження (переведення в здобувачах) для категорії 4 (пільги 107, 108, 109):
 • Витяг з реєстру територіальної громади, що передбачений Порядком створення, ведення та адміністрування реєстрів територіальних громад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2022 р. № 265 “Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1234), який підтверджує відомості про місце проживання (перебування) особи або інформацію про відсутність таких відомостей станом на 24 лютого 2022 р. або містить інформацію про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування), про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) на підставі відомостей, що містяться у відомчій інформаційній системі ДМС, які надійшли від органів реєстрації на дату формування такого витягу, на територіях відповідних територіальних громад, зазначених в абзаці п’ятому пункту 2 цього Порядку

АБО

 • документ про освіту, здобуту у відповідний період часу в закладі освіти, який розташований на території відповідних територіальних громад (у разі коли витяг з реєстру територіальної громади містить інформацію про відсутність зазначених відомостей або місце проживання особи знято із задекларованого/зареєстрованого місця проживання(перебування) до 24 лютого 2022 року).
 

Зверніть увагу, що можна обрати тільки одну з категорій! Якщо їх кілька, вкажіть тільки одну з них.

Документи для завантаження приймаються ВИКЛЮЧНО встановленої форми.

 • Зразки та форми Документів для завантаження
 • Перелік громад у районах бойових дій, на ТОТ і тих, що в оточенні
 • Постанова КМУ від 28.10.2022 № 1224 “Про затвердження Порядку переведення на навчання за державним замовленням окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які зараховані до закладів фахової передвищої, вищої освіти до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб”

Зверніть увагу!!!

Інформацію про пільги та необхідні документи необхідно надсилати ВИКЛЮЧНО на пошту maksym.kuklinskyi@npp.nau.edu.ua

Усні та телефонні повідомлення до деканату, повідомлення на любу іншу пошту можуть бути не оброблені

Збір даної інформації відбувається у декілька етапів (два етапи на рік). Перший етап 15.11.2022 року, другий етап 01.03.2023. Хто не встигне подати інформацію та документи до кінця першого етапу, автоматично переноситься на другий етап.

(11.11.2022) 

УВАГА!!! Усім здобувачам денної форми навчання освітнього ступеню “Магістр” 1-го курсу навчання за державним замовленням:

Рейтингові списки на отримання академічної стипендії

Згідно з рішенням стипендіальної комісії НАУ від 06.10.2022 протокол № 7, при формуванні рейтингового списку здобувачів ОС “Магістр”, у разі одинакового конкурсного балу, враховується їх середній бал додатку до диплому (колонка СБД у таблиці)

УВАГА!!! Усім здобувачам денної та заочної форми навчання освітнього ступеню “Магістр” 2-го курсу навчання:

Кожний рік при замовленні диплому деканат факультету стикається з проблемою невірною транслітерацією Прізвища та Імені випускника на англійську мову, а також відсутністю, або некоректною інформацією про дані документів, на основі яких замовляється документ про освіту. Це призводить до передруку диплому (на якому вже вказано що це дублікат) і відтерміновує процес видачі документу на декілька місяців.

З метою мінімізації помилок пов’язаних з даною проблемою, деканат ФККПІ просить усіх випускників заповнити форму «Уточнення даних для замовлення диплому». Для випускника заповнення форми займе не більше п’яти хвилин, але в подальшому унеможливить проблеми пов’язані з передруком диплому через неправильно вказані дані. 

Уся інформація внесена до форми є конфіденційною, та згідно з Законом України “Про захист персональних даних” буде зберігатися у деканаті, не буде розповсюджена, та збирається виключно у цілях замовлення диплому.

Форма «Уточнення даних для замовлення диплому» знаходиться за посиланням https://forms.gle/Qo7MZDB735AQbUGy6 

Термін заповнення форми до 24.10.2022 року.

УВАГА!!! Відбулися зміни у графіку навчального процесу (заочна форма) (11.10.2022):

Графік навчального процесу (2022-2023)

Кафедра фізичного виховання та спортивної підготовки НАУ проводить набір вступників та студентів у спортивні секції. Студенти можуть обрати собі секції з наступних видів спорту:

 • Волейбол
 • Футбол
 • Баскетбол (стрітбол)
 • Футзал
 • Атлетична гімнастика
 • Команда з перетягування канату
 • Шахи, та інші.

Усі відповіді на запитання стосовно запису до секцій за телефоном:
067-276-26-82   Ігор Дейнеко.

Розклад Навчання 1 Курс ОС Магістр Денна Форма

Спеціальність 122 “Комп’ютерні науки”,
освітньо-професійні програми “Інформаційні управляючі системи та технології”, “Інформаційні технології проектування” 

511 512 (ІУСТ)

515 516 (ІТП)

Спеціальність 121 “Інженерія програмного забезпечення”,
освітньо-професійні програми “Інженерія програмного забезпечення”, “Програмне забезпечення систем”

121(1семестр) (ІПЗ)

122(1семестр) (ПЗС)

123(1семестр) (ІПЗ)

Спеціальність 123 “Комп’ютерна інженерія”,
освітньо-професійні програма “Комп’ютерні системи та мережі”

131(1семестр) (КСМ)

132(1семестр) (КСМ)

133(1семестр) (КСМ)

Спеціальність 123 “Комп’ютерна інженерія”,
освітньо-професійні програма “Системне програмування”

135(1семестр) (СП)

136(1семестр) (СП)

Спеціальність 125 “Кібербезпека”,
освітньо-професійні програма “Безпека інформаційних і комунікаційних систем”

541 (БІКС)

542 (БІКС)

Спеціальність 113 “Прикладна математика”,
освітньо-професійні програма “Прикладна математика”

551 (ПМ)

Спеціальність 125 “Кібербезпека”,
освітньо-професійна програма “Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації”

571 (АМ)

572 (АМ)

Спеціальність 125 “Кібербезпека”,
освітньо-професійні програма “Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки”

581 582 (СТЗІ)

Розклад навчання 1 курс ОС Бакалавр денна форма

Спеціальність 122 “Комп’ютерні науки”,
освітньо-професійні програми “Інформаційні управляючі системи та технології”, “Інформаційні технології проектування” 

110 111 112 113 (1 семестр)

115 116 (1 семестр)

Спеціальність 121 “Інженерія програмного забезпечення”,
освітньо-професійні програма “Інженерія програмного забезпечення”

121(1семестр)

122(1семестр)

123(1семестр)

124(1семестр)

Спеціальність 123 “Комп’ютерна інженерія”,
освітньо-професійні програма “Комп’ютерні системи та мережі”

130(1семестр)

131(1семестр)

132(1семестр)

133(1семестр)

134(1семестр)

Спеціальність 123 “Комп’ютерна інженерія”,
освітньо-професійні програма “Системне програмування”

135(1семестр)

136(1семестр)

137(1семестр)

138(1семестр)

Спеціальність 125 “Кібербезпека”,
освітньо-професійні програма “Безпека інформаційних і комунікаційних систем”

141 142 143 144 (1 семестр)

145 (1 семестр)

Спеціальність 113 “Прикладна математика”,
освітньо-професійні програма “Прикладне програмне забезпечення”

151 (1 семестр)

Спеціальність 126 “Інформаційні системи та технології”,
освітньо-професійні програма “Інформаційні системи та технології”

161(1семестр)

162(1семестр)

163(1семестр)

Спеціальність 125 “Кібербезпека”,
освітньо-професійні програми “Системи та технології кібербезпеки”, “Управління інформаційною безпекою”

171 (1 семестр)

172 173 (1 семестр)

175 (1 семестр)

Спеціальність 125 “Кібербезпека”,
освітньо-професійні програма “Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки”

181 182 (1 семестр)

183 (1 семестр)

Cписки Рекомендованих (Магістри) 2022

Корпоративне Середовище

Для забезпечення повноцінного та якісного освітнього процесу в  Національному авіаційному університеті вже декілька років  використовується середовище Google Workspace. Кожному студенту та викладачу створений обліковий запис та корпоративну пошту в цьому середовищі.

 • З усіх питань пов’язаних зі створенням та видаленням корпоративної пошти необхідно звернутися до деканату.

Контакти деканату:
Телефон: (044) 406-70-08

 • З питань пов’язаних з обслуговуванням корпоративної пошти (оновлення паролю, доступ до облікового запису)  необхідно звернутися до лабораторії електронних засобів дистанційного навчання.

Контакти лабораторії:
Горожанкіна Анастасія Андріївна,     завідувач лабораторії електронних засобів дистанційного навчання
е-mail:     anastasiia.horozhankina@npp.nau.edu.ua
Корпус , кабінет 307 (3 поверх)
Телефон: (044) 406-70-30, моб. +38(066) 574-78-84
Месенджери: вайбер, телеграм, ватсап (за вказаним мобільним)

Хоменко Тетяна Володимирівна,     провідний фахівець лабораторії електронних засобів дистанційного навчання
е-mail:     khomenko.tetiana@npp.nau.edu.ua
Корпус , кабінет 309 (3 поверх)
Телефон: (044) 406-71-83, моб. +38(099) 656-07-88

З інструкцією щодо входу в корпоративний акаунт і застосунок Google Classroom можна ознайомитися за посиланням.

Графік Навчального Процесу (1 семестр)

взято з Телеграм-каналу НАУ • Корисна інфа

Заняття починаються з 19 вересня за розкладом 2-го тижня. Заняття будуть проводитися з понеділка по суботуВ розкладі занять по суботам немає. По суботам будуть проводитися заняття які перенесені з інших днів (див. інфографіку).

Телефонний Довідник, Корисні Посилання

ДЕКАНАТ

Нестеренко Катерина Сергіївна,     декан,    kateryna.nesterenko@npp.nau.edu.ua     (044) 406-70-08,     ауд. 5.206

Гнатюк Сергій Олександрович,     заступник декана,    serhii.hnatiuk@npp.nau.edu.ua     (044) 406-73-88,     ауд. 6.105

Лукашенко Вікторія Вікторівна,     заступник декана,    viktoriia.lukashenko@npp.nau.edu.ua     (044) 406-73-96,     ауд. 6.108

Трейтяк Вячеслав Віталійович,     заступник декана,    viacheslav.treitiak@npp.nau.edu.ua     (044) 406-70-08,     ауд. 5.206

Куклінський Максим Володимирович,     заступник декана,    maksym.kuklinskyi@npp.nau.edu.ua     (044) 406-75-16,     ауд. 6.108

 

МЕТОДИСТИ ДЕКАНАТУ

Сидорець Оксана Михайлівна,     спеціальність 122,    oksana.sydorets@npp.nau.edu.ua     (044) 406-73-96,     6.108

Ташлай Оксана Миколаївна,     спеціальності 123, 126,    oksana.tashlay@npp.nau.edu.ua     (044) 406-73-88,     6.105

Чермяніна Світлана Анатоліївна,     спеціальності 125, 113    svitlana.chermianina@npp.nau.edu.ua     (044) 406-70-81,     6.105

Карапищенко Валерія Миколаївна,     спеціальність 121,    valeriia.karapyshchenko@npp.nau.edu.ua     (044) 406-75-16,     6.108

 

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ НАУ

Відділ організаційної роботи зі студентами (контрактний відділ)    (044) 406-76-44, 406-75-53, 406-77-41

Відділ розрахунків за проживання в гуртожитках (студентське містечко)     (044) 406-79-65

Відділ розрахунків по стипендіях (студентська бухгалтерія)    (044) 406-78-81

Сектор планування соціальних витрат (соціальний відділ)     (044) 408-23-74, 406-71-29, 406-79-53

Військово-мобілізаційний підрозділ (первинний військовий облік)     (044) 408-29-39, 406-74-08

Паспортний стіл (студентське містечко)     (044) 406-74-69

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

https://phone.nau.edu.ua/     телефонний довідник НАУ

https://t.me/fsc_fccse     телеграм-канал Студради факультету

 

Результати Фахових Вступних Випробувань (2022)

Вхід В Корпоративну Пошту

У Національному авіаційному університеті використовується Google Workspace – це пакет спеціалізованого хмарного програмного забезпечення, інструментів для спільної роботи та дистанційного навчання від компанії Google, який включає такі продукти й сервіси, як Gmail, Chat, Meet, Календар, Диск для зберігання, Google Документи, Google Таблиці, Google Презентації, Google Форми, Google Сайти та інші сервіси, що використовуються десятками мільйонів користувачів (учнів, студентів, викладачів) по всьому світу. Сервіси Google поділяються на основні та додаткові, які призначені для виконання завдань та взаємодії з викладачами.

Для забезпечення повноцінного та якісного освітнього процесу, кожному вступнику було створено обліковий запис в Google Workspace.

З інструкцією щодо Входу в корпоративний акаунт і застосунок Google Classroom можна ознайомитися за посиланням.