Дошка оголошень

На цій сторінці можна ознайомитися з оголошеннями та анонсами які носять актуальний або оперативний характер як для здобувачів, так і для працівників. Слідкуйте за оновленнями.

УВАГА!!! Рейтингові списки на отримання стипендії

На сторінці “Стипендіальна Комісія” за наступним посиланням студенти факультету можуть ознайомитися з  рейтинговими списками на отримання академічної стипендії за результатами зимньої сесії (2022-2023) н.р. (доступ за посиланням на файли зі списком лише з корпоративних аккаунтів домену National Aviation University)
 
 (18.02.2023) 

УВАГА!!! Зміни у розкладі занять

Зверніть увагу у наступних групах змінився розклад:

541 542 (2 семестр)

(18.02.2023)

УВАГА!!! Зміни у розкладі занять

Зверніть увагу у наступних групах змінився розклад:

261 (2 семестр)

262 (2 семестр)

411 412 (2 семестр)

431 (2 семестр)

521 (2 семестр)

(08.02.2023)

УВАГА!!! Розклад занять

У розділі Студентам > Розклад занять > Денна Форма можна ознайомитися з розкладом занять на 2-й семестр 2022 – 2023 навчального року для усіх груп 1-го, 2-го, 3-го, 4-го курсів (ОС “Бакалавр”), 1-го курсу (ОС “Магістр”)

У разі внесення змін до розкладу (а вони будуть), інформація буде оперативно  висвітлюватися на сторінці Дошки оголошень

(29.01.2023)

УВАГА!!! Рейтингові списки на отримання стипендії

За наступним посиланням студенти факультету можуть ознайомитися з тимчасовими рейтинговими списками на отримання академічної стипендії за результатами зимньої сесії (2022-2023) н.р.
 
 (18.01.2023) 

УВАГА!!! Обхідні листи

Усім студентам випускникам  2-го курсу (ОС “Магістр”) денної та заочної форми навчання на їхні корпоративні пошти буде вислана електронна форма обхідного листа.
Розсилка буде автоматичною, та відбудеться одразу після формування наказу на випуск. Наказ на випуск буде сформовано після офіційного терміну закінчення навчання 31.12.2022
 
 (15.12.2022) 

УВАГА!!! Переведення здобувачів освіти, зарахованих до 2021 року включно, на місця державного замовлення:

На виконання вимог листа Міністерства освіти і науки України від 03.11.2022 №1/13098-22 «Про організацію переведення здобуття» до 15 листопада 2022 року необхідно завантажити до ЄДЕБО сканкопії підтверджуючих документів здобувачів освіти, які були зараховані до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних або юридичних осіб до закладів вищої та фахової передвищої освіти за державним замовленням, та можуть мати підстави для переведення на місця державного замовлення, щодо приналежності до однієї із категорій:
 
 
 • Категорія 1 (пільга 111): діти загиблих (померлих) осіб, зазначених у частині першій статті 10¹ Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особи з їх числа у віці до 23 років.
Документи для завантаження (переведення в здобувачах) для категорії 1 (пільга 111):
 • Посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України АБО до 1 березня 2023 р. посвідчення члена сім’ї загиблого встановленого зразка (до досягнення дитиною 14-річного віку — довідка, видана батькові або матері (іншому повнолітньому члену сім’ї загиблої особи або особам, які замінюють батьків) за місцем реєстрації дитини) відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218).
 • Свідоцтво про народження.
 • Категорія 2 (пільга 100): особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • Категорія 2 (пільга 103): особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • Категорія 3 (пільга 133): діти (особи з їх числа у віці до 23 років) осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Документи для завантаження (переведення в здобувачах) для категорій 2 та 3 (пільги 100, 103, 133):
 • Посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, видане відповідно до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413, Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 (ЗП України,1994 р., № 9, ст. 218)

АБО

 • довідка про участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (батька або матері), встановленого зразка, видана відповідно до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (у разі відсутності посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни).
 • Категорія 4 (пільга 107): особи, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2022 року;
 • Категорія 4 (пільга 108): особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 року;
 • Категорія 4 (пільга 109): особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території що станом на 15 жовтня відповідного року включені до переліку, затвердженого Мінреінтеграції.
Документи для завантаження (переведення в здобувачах) для категорії 4 (пільги 107, 108, 109):
 • Витяг з реєстру територіальної громади, що передбачений Порядком створення, ведення та адміністрування реєстрів територіальних громад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2022 р. № 265 “Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1234), який підтверджує відомості про місце проживання (перебування) особи або інформацію про відсутність таких відомостей станом на 24 лютого 2022 р. або містить інформацію про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування), про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) на підставі відомостей, що містяться у відомчій інформаційній системі ДМС, які надійшли від органів реєстрації на дату формування такого витягу, на територіях відповідних територіальних громад, зазначених в абзаці п’ятому пункту 2 цього Порядку

АБО

 • документ про освіту, здобуту у відповідний період часу в закладі освіти, який розташований на території відповідних територіальних громад (у разі коли витяг з реєстру територіальної громади містить інформацію про відсутність зазначених відомостей або місце проживання особи знято із задекларованого/зареєстрованого місця проживання(перебування) до 24 лютого 2022 року).
 

Зверніть увагу, що можна обрати тільки одну з категорій! Якщо їх кілька, вкажіть тільки одну з них.

Документи для завантаження приймаються ВИКЛЮЧНО встановленої форми.

 • Зразки та форми Документів для завантаження
 • Перелік громад у районах бойових дій, на ТОТ і тих, що в оточенні
 • Постанова КМУ від 28.10.2022 № 1224 “Про затвердження Порядку переведення на навчання за державним замовленням окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які зараховані до закладів фахової передвищої, вищої освіти до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб”

Зверніть увагу!!!

Інформацію про пільги та необхідні документи необхідно надсилати ВИКЛЮЧНО на пошту maksym.kuklinskyi@npp.nau.edu.ua

Усні та телефонні повідомлення до деканату, повідомлення на любу іншу пошту можуть бути не оброблені

Збір даної інформації відбувається у декілька етапів (два етапи на рік). Перший етап 15.11.2022 року, другий етап 01.03.2023. Хто не встигне подати інформацію та документи до кінця першого етапу, автоматично переноситься на другий етап.

(11.11.2022) 

УВАГА!!! Усім здобувачам денної та заочної форми навчання освітнього ступеню “Магістр” 2-го курсу навчання:

Кожний рік при замовленні диплому деканат факультету стикається з проблемою невірною транслітерацією Прізвища та Імені випускника на англійську мову, а також відсутністю, або некоректною інформацією про дані документів, на основі яких замовляється документ про освіту. Це призводить до передруку диплому (на якому вже вказано що це дублікат) і відтерміновує процес видачі документу на декілька місяців.

З метою мінімізації помилок пов’язаних з даною проблемою, деканат ФККПІ просить усіх випускників заповнити форму «Уточнення даних для замовлення диплому». Для випускника заповнення форми займе не більше п’яти хвилин, але в подальшому унеможливить проблеми пов’язані з передруком диплому через неправильно вказані дані. 

Уся інформація внесена до форми є конфіденційною, та згідно з Законом України “Про захист персональних даних” буде зберігатися у деканаті, не буде розповсюджена, та збирається виключно у цілях замовлення диплому.

Форма «Уточнення даних для замовлення диплому» знаходиться за посиланням https://forms.gle/Qo7MZDB735AQbUGy6 

Термін заповнення форми до 24.10.2022 року.

Кафедра фізичного виховання та спортивної підготовки НАУ проводить набір вступників та студентів у спортивні секції. Студенти можуть обрати собі секції з наступних видів спорту:

 • Волейбол
 • Футбол
 • Баскетбол (стрітбол)
 • Футзал
 • Атлетична гімнастика
 • Команда з перетягування канату
 • Шахи, та інші.

Усі відповіді на запитання стосовно запису до секцій за телефоном:
067-276-26-82   Ігор Дейнеко.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*