Наукові видання

На базі факультету видається 3 наукові журнали і збірник наукових праць, включені до реєстру фахових наукових видань України:


1) Безпека інформації ISSN 2225-5036 (print), ISSN 2411-071X (online)

Офіційна сторінка видання https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Infosecurity

Посилання на реєстр МОН України http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e17847426a2d0ab1cf

Основною метою журналу є висвітлення результатів наукових досліджень та поширення інформації з усіх аспектів інформаційної безпеки.


2) Захист інформації ISSN 2221-5212 (print), ISSN 2410-7840 (online)

Офіційна сторінка видання https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/ZI

Посилання на реєстр МОН України http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e17847426a2d0ab397

Журнал присвячений висвітленню питань дослідження теоретичних, науково-технічних і технологічних проблем, пов’язаних із організацією, створенням методів та засобів
забезпечення захисту інформації при її зберіганні, обробці і передачі з використанням сучасних математичних методів та інформаційних технологій.


3) Наукоємні технології ISSN 2075-0781 (print), ISSN 2310-5461(online)

Офіційна сторінка видання https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SBT

Посилання на реєстр МОН України http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab55a

Проблематика журналу у галузі технічних наук: інформаційні технології, кібербезпека; екологія, хімічна технологія, біотехнології та біоінженерія; електроніка, телекомунікації та радіотехніка; Транспорт, транспортні технології.


4) Проблеми інформатизації та управління ISSN 2073-4751 (print)

Офіційна сторінка видання https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PIU

Посилання на реєстр МОН України http://nfv.ukrintei.ua/view/5f885727e9c40f769916eded

Збірник охоплює проблеми аналізу і синтезу комп’ютерно-телекомунікаційних систем та систем управління ними: створення ефективного інформаційно-вимірювального інструментарію визначення та оцінки параметрів об’єктів інформаційних технологій; математичне, лінгвистичне, апаратно-програмне забезпечення нових, включаючи кіберфізичні авіаційні, і вдосконалених існуючих розподілених комп’ютеризованих та комп’ютерних систем.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*