Стипендіальна комісія

Згідно з  : «Правилами призначення і виплати стипендій здобувачам вищої освіти у Національному авіаційному університеті»:

– Загальний ліміт стипендіатів встановлюється у діапазоні від 40 до 45 відсотків кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на відповідному факультеті, курсі за певною спеціальністю станом на перше число місяця наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з відповідними навчальними планами.

– Конкретна кількість стипендіатів визначається стипендіальною комісією факультету на відповідному курсі за певною спеціальністю шляхом округлення до цілого числа в бік зменшення добутку ліміту стипендіатів на фактичну кількість студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням.

– Для визначення додаткових балів за участь у науковій, науково-технічній діяльності (творчій активності для мистецьких спеціальностей), громадському житті та спортивній діяльності, з числа студентів, які надали відповідні докази щодо їх розрахунку голова Студентської ради та голова Первинної профспілкової організації студентів факультету, протягом трьох робочих днів після завершення екзаменаційної сесії подають до стипендіальної комісії факультету для розгляду та прийняття рішення протоколи з інформацією про призначення студентам балів за досягнення у науковій, науково-технічній, громадській та спортивній діяльності.

– Додаткові бали за досягнення (участь) за видами діяльності, а саме: науковій, науково-технічній, громадській та спортивній призначаються студенту у семестрі, за підсумками якого складається рейтинг та встановлюються в межах до 2,5 бала за кожен вид діяльності. Якщо сума балів студента перевищує визначене університетом максимальне значення (10 балів), то його додатковий бал встановлюється рівним максимальному значенню за окремим видом діяльності не більше 2,5, а за усіма видами – не більше 10 балів.

– Рейтинговий список студентів формується за рейтинговим балом від більшого до меншого. У разі важливості розташування студентів у рейтингу для призначення академічних стипендій, вища позиція надається особі з більшим значенням складової за навчальні досягнення. При неможливості визначення місця в рейтингу за цим показником відповідне рішення ухвалює стипендіальна комісія.

– Рейтинг студентів, які навчаються на одному факультеті за денною формою навчання за певною спеціальністю, оприлюднюється на офіційному веб-сайті.

– Рейтинговий бал визначається на підставі успішності студента з кожної навчальної дисципліни, практики, курсової роботи, іншого виду навчальної діяльності, які в останньому семестрі відповідно до навчальних планів передбачали окреме оцінювання результатів навчання при підсумковому семестровому контролі, та враховує досягнення студента у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності за останній семестр.

– Якщо курсова робота (проект) – є складовою навчальної дисципліни то вона не входить в число оцінок для визначення рейтингового балу.

– Рейтинг успішності, відповідно до якого студентам призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу до університету.

 

Рейтингові списки:

Інструкції щодо відкриття рахунків за посиланням.

Студентам ОС “Магістр”, які отримували стипендію навчаючись на ОС “Бакалавр”, та вже мають відкриті рахунки, відкривати рахунки знову не обов’язково.

Освітній ступінь «Бакалавр» (УВАГА!!! у 123 та 125 спеціальностях відбулися зміни)

Освітній ступінь «Бакалавр» (скорочений термін)

Освітній ступінь «Магістр» (з’явиться у кінці жовтня)

Студенти, які потрапили у рейтинговий список на отримання академічної, або соціальної стипендії але не мають відкритого банківського рахунку, або банківської картки, звертайтеся у Відділ розрахунків по стипендіях.

Контакти Відділу розрахунків по стипендіях: аудиторія 1-243, тел. (044) 406-78-81

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*