Кафедра Інженерії програмного забезпечення

Напрями підготовки

Випускова кафедра інженерії програмного забезпечення здійснює підготовку фахівців з РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ «бакалавр», «магістр»:

Галузь знань: 12 Інформаційні технології.

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення.

Освітньо-професійна програма: Інженерія програмного забезпечення.

Першу в Україні кафедру інженерії програмного забезпечення (з 2000р. «Інженерії програмного забезпечення», в минулому «Обчислювальної математики та програмування» та «Програмного забезпечення обчислювальних систем»), було засновано в 1967р.

ФОРМИ НАВЧАННЯ: очна, заочна, друга вища освіта. Навчання здійснюється для громадян України та для іноземних громадян.

«ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕСПЕЧЕННЯ» (Software Engineering) – це актуальний для України та популярний на світовому ринку праці напрям навчання. За напрямом «Інженерія програмного забезпечення» готують фахівців зі створення, супроводження і використання програмного забезпечення. Студенти вивчають технології розробки програм в контексті різних мов програмування, виходячи з інженерних задач, засвоюючи методи та засоби аналізу, проектування, конструювання та супроводження програм. Вивчення методів та засобів проектування, розробки, тестування і супроводження складних програмних систем ведеться з урахуванням сучасних тенденцій їх колективної розробки.

МЕТА ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  – проектувати, створювати та супроводжувати складне програмне забезпечення у заданий термін, не витративши зайвих ресурсів, досягаючи встановлених показників ефективності. Для досягнення цієї мети студенти навчаються здійснювати процеси аналізу та проектування, оцінювання вартості, тестування, веріфікації, супроводження програмного забезпечення.

Інженерія програмного забезпечення – це багатомільярдна, з точки зору інвестицій, галузь економіки будь якої розвиненої країни. В цій галузі реалізуються великі та малі проекти, що потребують кваліфікованого менеджменту. Тому студенти навчаються розв’язувати колективні завдання обґрунтування, планування, забезпечення економічної ефективності, якісної та своєчасної реалізації проектів програмного забезпечення

В умовах глобалізації широко розповсюджена розробка програмного забезпечення із застосуванням Internet, тому студенти засвоюють відповідні технології.

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ ПРОГРАМИ

Після закінчення четвертого курсу студент отримує кваліфікацію фахівця першого рівня вищої освіти «бакалавр», а після закінчення магістратури – рівень вищої освіти «магістр».

Навчальний план бакалаврату побудовано з урахуванням міжнародних стандартів і тому він співпадає з планами університетів Америки та Європи, що сприяє продовженню освіти за кордоном, мобільності студента.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН БАКАЛАВРСЬКОГО ЦИКЛУ:

·         Комп’ютерна дискретна математика;

·         Алгоритми та структури даних;

·         Основи програмування;

·         Об’єктна орієнтоване програмування;

·         Майстерня розробки програмного забезпечення;

·         Операційні системи;

·         Бази даних;

·         Архітектура комп’ютера;

·         Вбудовані системи реального часу;

·         Організація комп’ютерних мереж;

·         Менеджмент проектів програмного забезпечення та інші.

На кафедрі також проводиться навчання за англомовним проектом, що забезпечує додаткову освіту з професійної англійської, перспективу кар’єрного зростання та надає можливість випускникам з реалізації своїх можливостей у вітчизняних та міжнародних компаніях.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*