Кафедра прикладної математики

Наукова діяльність

РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ДАНИХ (АСОД). КЕРІВНИК НАПРЯМУ ДОКТ. ТЕХН. НАУК, ПРОФ. ПРИСТАВКА П.О.

 

АСОД призначені для автоматизованого опрацювання результатів спостережень та можуть включати:

 • підсистеми збереження та редагування даних (бази даних);
 • підсистеми візуалізації результатів обробки;
 • бібліотеки процедур та функцій математичного забезпечення обробки інформації.

 

Прикладні задачі, що можуть бути вирішені на основі розроблених АСОД:

 • оцінка терміну активного існування високо надійних технічних систем, зокрема космічної та авіаційної техніки;
 • оцінка та прогнозування екологічного стану довкілля та техногенно навантажених регіонів;
 • обробка результатів геологічної розвідки родовищ корисних копалин;
 • гідрохімічний моніторинг в зонах антропогенної діяльності;
 • медична діагностика;
 • цифрова обробка зображень (фільтрація, масштабування, стиснення, цифрова стабілізація);
 • цифрова обробка відео в тому числі з камер спостереження та з борту безпілотного повітряного судна.

 

Математичне забезпечення розроблених АСОД включає:

 

 • класичні методи статистичного аналізу даних (первинний, кореляційний, регресійний, факторний, кластерний, перевірка гіпотез, класифікація);
 • методи непрараметричного оцінювання функцій спостережень;
 • параметричне сплайн-оцінювання (функцій розподілу та регресій);
 • методи обробки часових рядів та прогнозування;
 • методи моделювання систем на основі теорії марковських процесів;
 • методи апроксимації за використанням локальних поліноміальних сплайнів на основі В-сплайнів;
 • вейвлет-технології (фільтрація, масштабування, subdivision-процедури);
 • методи обробки цифрових зображень на основі лінійних операторів, що забезпечують опрацювання в режимі реального часу;
 • методи обробки відео в режимі реального часу: детектування та супроводження рухомих об’єктів, розпізнавання об’єктів, орторектифікація аерофотозйомки.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*