Кафедра Безпеки інформаційних технологій

Завідувач кафедри

Корченко Олександр Григорович

Участь у наукових та громадських організаціях:

·         IEEE Senior Member;

·         візит-професор Університету міста Бельсько-Бяла (Akademia Techniczno-Humanistyczna), Бельсько-Бяла, Польща;

·         запрошений професор Казахського національного дослідницького технічного університету ім.К.І.Сатпаева, Алмати, Республіка Казахстан;

·         головний редактор наукових журналів “Захист інформації” та “Безпека інформації”;

·         голова спеціалізованої вченої ради Д 26.062.17;

·         експерт-інструктор ІКАО з авіаційної безпеки.

Кваліфікація:

·         1983 р. — з відзнакою закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації за спеціальністю «Електронні обчислювальні машини».

·         1987 р. — захистив дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук.

·         1994 р. — присвоєно вчене звання доцента кафедри основ обчислювальної техніки та бортових обчислювальних пристроїв.

·         2004 р. — захистив докторську дисертацію на тему «Системи захисту інформації на основі теорії нечіткості» і здобув науковий ступень доктора технічних наук за спеціальністю «Системи захисту інформації».

·         2005 р. — отримав вчене звання професора кафедри безпеки інформаційних технологій.

·         2013 р. — присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки 2012 року за систему захисту державних інформаційних ресурсів.

·         2014 р. – нострифікація для професора і габілітованого доктора (системи захисту інформації) Міністерством науки і вищої освіти (Польща).

Наукові інтереси: інформаційна та авіаційна безпека: інтелектуалізовані системи захисту інформації, експертиза у галузі інформаційної безпеки, ризики інформаційної безпеки, криптографія, захист цивільної авіації від кіберзагроз.

Навчальні дисципліни:

·         Програмний захист інформації (для студентів напряму 6.170103 “Управління інформаційною безпекою”)

·         Менеджмент інформаційної безпеки / Системи менеджменту інформаційної безпеки (для студентів напряму 6.170103 “Управління інформаційною безпекою”)

·         Моделювання систем захисту інформації (для студентів спеціальності 8.17010302 “Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації”)

·         Технології підтримки прийняття рішень (для студентів спеціальності 8.17010302 “Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації”)

·         Методологія та організація наукових досліджень (для студентів спеціальності 8.17010302 “Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації” та 8.17010101 “Безпека інформаційних і комунікаційних систем”)

Публікації:

·         понад 340 друкованих наукових праць, серед яких монографії, словники та енциклопедії, підручники та посібники, статті у вітчизняних та міжнародних фахових виданнях, навчально-методичні комплекси дисциплін, матеріали і тези доповідей на конференціях, патенти та авторські свідоцтва на комп’ютерні програми

·         профіль автора у Google Scholar.


Заступник завідувача кафедри

Іванченко Євгенія Вікторівна

Науковий ступінь:

кандидат технічних наук

Вчене звання:

доцент

Посада:

професор

Рік та місце народження:

1976, м. Київ, Україна

Контакти:

·         корпус 11, ауд. 424

·         тел. +38(044)406-76-42

·         e-mail: icaocentre@nau.edu.ua

Кваліфікація:

вища, Київський міжнародний університет цивільної авіації, 2000 р. за спеціальністю «Радіоелектричні пристрої, системи та комплекси». З 2005 р. кандидат технічних наук за спеціальністю «Системи захисту інформації». Доцент кафедри Безпеки інформаційних технологій з 2006 р. З 2007 р. професор кафедри Безпеки інформаційних технологій

Наукові інтереси: інформаційна та авіаційна безпека, методи і моделі систем виявлення кібертерористичних атак, оцінка ризиків та стану безпеки, побудова комплексних систем захисту інформації, системи виявлення атак в умовах нечіткості

Навчальні дисципліни:

·         Теорія ризику (для студентів напряму 6.170103 “Управління інформаційною безпекою”)

·         Комплексні системи захисту інформації (для студентів напряму 6.170103 “Управління інформаційною безпекою”)

·         Комп’ютерна обробка інформації (для студентів напряму 6.170103 “Управління інформаційною безпекою”)

·         Інтернет-технології та ресурси (для студентів напряму 6.170103 “Управління інформаційною безпекою”)

·         Управління інформаційною безпекою (для студентів напряму 6.170101 “Безпека інформаційних і комунікаційних систем”)

Публікації:

·         понад 70 друкованих наукових праць, серед яких наукові та навчально-методичні праці, монографії, наукові статті у вітчизняних та міжнародних фахових виданнях, матеріали і тези доповідей конференцій, патенти;

 

·         профіль автора у Google Scholar.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*