Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації


Загальні відомості

Сайт кафедри: kszi.nau.edu.ua

 

Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації здійснює підготовку фахівців всіх освітніх ступенів (бакалаврів та магістрів) і є випусковою за спеціальністю 125 «Кібербезпека», освітньо-професійною програмою «Безпека інформаційних і  комунікаційних систем»

Кафедра забезпечує своїх випускників знаннями та вміннями з усіх напрямів захисту інформації: криптографія, методи збереження державної та комерційної таємниці, сучасні програмні системи захисту, захищені інформаційні технології, методи та засоби захисту програмного забезпечення від несанкціонованого доступу.

Навчальний процес на кафедрі проводиться у двох формах – денній та заочній.

До послуг студентів надаються сучасні навчальні лабораторії та комп’ютерні класи для отримання ґрунтовних знань з   фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності.

У комп’ютерних класах та навчально-науковій лабораторії кафедри, оснащених сучасним технічним обладнанням, на базі новітніх методик майбутні фахівці вивчають  сучасні  методи та засоби захисту програмного забезпечення від несанкціонованого доступу та руйнівних програмних впливів, отримують навички з алгоритмізації та програмування мовою С/С++, С#, Java. JavaScript, assembler та іншими.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*