Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації


Наукова діяльність

Науково-дослідна робота кафедри включає підготовку науково-педагогічних кадрів (аспірантура), індивідуальну наукову діяльність професорсько-викладацького складу (публікації та участь в науково-практичних конференціях, симпозіумах і семінарах), організацію науково-дослідної роботи студентів. Наукова діяльність кафедри здійснюється за такими основними напрямами: дослідження в галузі захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах; дослідження в галузі криптографічних методів захисту інформації та технологій криптографічного захисту інформації; дослідження в галузі методів захисту операційних систем та програмного забезпечення; дослідження в галузі комплексних систем захисту інформації, менеджменту, нормативно-правового та технічного забезпечення інформаційної безпеки, експертизи у галузі інформаційної безпеки.

 За останні 5 років науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано 380 наукових праць, зокрема: опубліковано навчальних посібників, курсів, конспектів лекцій та практикумів з грифом НАУ – 14; розділи у колективних монографіях – 15; одноосібні монографії – 5; опубліковано наукових статей у виданнях, що входять до науково – метричних баз – 49; отримано охоронних документів (патенти та авторські свідоцтва) – 7; опубліковано наукових статей за межами України – 13; опубліковано наукових статей в наукових виданнях ВАК України – 88; опубліковано тез доповідей на міжнародних конференціях, конгресах – 133; опубліковано доповідей на конференціях в межах України – 53.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*