Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів “Політ. Сучасні проблеми науки”

XIX Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів “Політ. Сучасні проблеми науки” Київ / НАУ / 1-5 квітня 2019

 

Національний авіаційний університет запрошує студентів та молодих учених вітчизняних та закордонних ВНЗ, наукових організацій та установ 1-5 квітня 2019 року взяти участь у роботі XIX Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів “ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ” (далі – Конференція). Участь у Конференції безкоштовна. За результатами конференції буде видано збірник тез. Конференція передбачає лише очну участь. Учасники, що подадуть тези, але не представлять їх на конференції, на жаль, не потраплять у збірник матеріалів конференції. 
Робочі мови: українська та англійська. 
Для участі у конференції заповніть анкету до 15 березня:bit.ly/Polit2019 
Обсяг тез – 1-2 сторінки А4, оформлення за шаблоном: bit.ly/PolitAbstr 
Для участі у конкурсі-виставці науково-технічних робіт (12 квітня), заповніть анкету до 25 березня: bit.ly/Polit2019Comp 
ЗАПРОШУЄМО РЕЦЕНЗЕНТІВ 
Цього року до рецензування матеріалів конференції запрошуються аспіранти, молоді викладачі, доценти. Якщо Ви хочете отримати досвід рецензування робіт, максимально наближений до міжнародних стандартів, заповніть анкету до 10 березня: bit.ly/Polit2019Recenz
Для рецензентів конференції буде проведено тренінги з досвідченими рецензентами міжнародних видань, а також окремі заходи під час конференції. 
З будь-якими питаннями звертайтеся на ysa.nau@gmail.com

НН Інститут комп’ютерних інформаційних технологій організовує роботу Конференції за напрямом «КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» у таких секціях:

Назва секції (семінару, круглого столу тощо)

ПІБ

Науковий ступінь, вчене звання

Телефон, e-mail

Примітка:

Англомовні секції позначити «А»

Захист інформації

(секція)

Голова – Казмірчук Світлана Володимирівна

д.т.н., доц.

408-18-09

kszi@ukr.net

 

Секретар – Дубчак Олена Вікторівна

ст.викл.

408-18-09

kszi@ukr.net

 

Защита информации

Председатель – Казмирчук Светлана Владимировна

д.т.н., доц.

408-18-09

kszi@ukr.net

 

Секретарь –  Дубчак Елена Викторовна

ст.преп.

408-18-09

kszi@ukr.net

 

Information security

Chairman –  Kazmyrchuk  S.V.

d.t.s., associated prof.

408-18-09

kszi@ukr.net

 

Secretary – Dubchak O.V.

senior lecturer

408-18-09

kszi@ukr.net

 

Інженерія програмного забезпечення

(секція)

Голова – Писарчук Олексій Олександрович

д.т.н, проф.

408-35-37

 

Секретар – Чебанюк Олена Вікторівна

к.т.н., доцент

406-70-98

chebanyuk.elena@gmail.com

 

Инженерия программного обеспечения

Председатель – Писарчук Олексій Олександрович

д.т.н, проф.

497-81-06

 

Секретарь –  Чебанюк Елена Викторовна

к.т.н., доцент

oleksiy.dyshlevyy@livenau.net

050 743 76 74

 

Software Engineering

Chairman –  Pysarchyk O.О.

d.t.s., prof

497-81-06

 

Secretary – Chebanyuk O.V.

.

c.t.s., associated prof.

oleksiy.dyshlevyy@livenau.net

050 743 76 74

 

Інформаційні технології проектування

(секція)

Голова-Гамаюн Володимир Петрович

д.т.н, проф.

406-77-06

kafpi_itp@ ukr.net

 

Секретар-Толстікова Олена Володимирівна

к.т.н., доцент

406-78-29

kafpi_itp@ ukr.net

 

Информационные технологии проектирования

Председатель-Гамаюн Владимир Петрович

д.т.н, проф.

406-77-06

kafpi_itp@ ukr.net

 

Секретарь-Толстикова Елена Владимировна

к.т.н., доцент

406-78-29

kafpi_itp@ ukr.net

 

Information technology design

 

Chairman- Gamajun V.P.

d.t.s., prof

406-77-06

kafpi_itp@ ukr.net

 

Secretary- Tolstikova O.V.

c.t.s., lecturer

406-78-29

kafpi_itp@ ukr.net

 

Інформаційні управляючі системи та технології

(секція)

Голова – Куклінський Максим Володимирович

к.т.н., доц.

406-76-49,

maximum_inc@ua.fm

 

Секретар – Охремчук Олена Сергіївна

асистент

406-76-49

 

 

Информационные управляющие системы и технологии

 

Председатель – Куклинский Максим Владимирович

к.т.н., доц.

406-76-49,

maximum_inc@ua.fm

 

Секретарь – Охремчук Олена Сергеевна

ассистент

406-76-49

 

 

Information control systems and technologies

Chairman – Kuklinskiy M.V.

с.t.s., associate professor.

406-76-49,

maximum_inc@ua.fm

 

Secretary – Ohremchuk O.S.

lecturer

406-76-49

 

 

Комп’ютеризовані системи управління

(секція)

Голова – Литвиненко Олександр Євгенійович

д.т.н., проф.

406-73-88

 

Секретар – Артамонов Євген Борисович

к.т.н.

406-75-24,

050-4438896,

eart@ukr.net

 

Компьютеризированные системы управления

Председатель – Литвиненко Александр Евгеньевич

д.т.н., проф.

406-73-88

 

Секретарь –  Артамонов Евгений Борисович

к.т.н.

406-75-24,

050-4438896,

eart@ukr.net

 

Computerized control system

Chairman – Litvinenko Oleksander Yevgeniyovich

d.t.s., prof.

406-73-88

 

Secretary – Artamonov Ievgen Borisovich

c.t.s.

406-75-24,

050-4438896,

eart@ukr.net

 

Комп’ютерні системи 
та мережі

(секція)

Голова – Жуков 
Ігор Анатолійович

д.т.н., проф.

497-72-57

 

Секретар – Ковальов Микола Олександрович

к.т.н., доц.

406-70-18,

kcmikit@gmail.com

 

Компьютерные системы и сети

Председатель – Жуков Игорь Анатольевич

д.т.н., проф.

497-72-57

 

Секретарь –  Ковалёв Николай Александрович

к.т.н., доц.

406-76-78,

 

 

Computer systems 
and networks

Chairman – Zhukov I.A.

d.t.s., prof.

497-72-57

 

Secretary – Kovalyov M.O..

c.t.s., associate professor

406-70-18,

 

 

Математика та комп’ютерні технології

(секція)

Голова – Олешко Тетяна Анатоліївна

к.ф.-м.н., доцент

497-70-26

 

 

 

А

Секретар – Пахненко Валерія Валеріївна

к.т.н., доцент

497-70-26,

dooremi@ukr.net

Математика и компьютерные технологии

Председатель – Олешко Татьяна Анатольевна

к.ф.-м.н., доцент

497-70-26

 

 

 

А

Секретарь – Пахненко Валерия Валериевна

к.т.н., доцент

497-70-26,

dooremi@ukr.net

Mathematics and Computer Technologies

Chairman – Oleshko T.A.

c.f.-m.s., associate professor

497-70-26

 

 

 

A

Secretary – Pakhnenko V.V.

c.t.s., associate professor

497-70-26,

dooremi@ukr.net

Мультимедійні технології та системи

(секція)

 

Голова – Лобода Світлана Миколаївна

д.пед.н., проф.

406-76-73
(76-72)

kmmt.nau@
ukr.net

 

Секретар – Бобарчук Олександр Антонович.

к.т.н., доц.

406-70-05
(72-72)

kmmt.nau@ ukr.net

 

Мультимедийные технологии и системы

Председатель – Лобода Світлана Миколаївна

д.пед.н., проф.

406-70-05
(72-72)

kmmt.nau@ ukr.net

 

Секретарь – Бобарчук Олександр Антонович

к.т.н., доц.

406-70-05
(76-72)

050-9991037

kmmt.nau@ ukr.net

 

Multimedia tehnology and systems

Chairman – Loboda S.M.

 

d.p.s., prof.

406-76-73
(76-72)

kmmt.nau@ ukr.net

 

Secretary – Bobarchuk O.A.

c.t.s., associate professor

406-70-05
(76-72)

050-9991037

kmmt.nau@ ukr.net

 


Програма ХV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів “Політ. Сучасні проблеми науки”

 

 

АРХІВ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*