Вступ у професію

Як розпочати ІТ кар’єру? Яка кар’єрна траєкторія притаманна ІТ компаніям? Якими знаннями, вміннями та навички в сфері інженерії програмного забезпечення має володіти фахівець, щоб бути конкурентним на ринку праці?

Ці та багато інших питань обговорили зі студентами першокурсниками кафедри інженерії програмного забезпечення факультету кібербеспеки, комп’ютерної та програмної інженерії представники провідної ІТ-компанії ТОВ «ІТЕРА Консалтинг Груп Україна».

Фахівці-практики: Олександр Стороха – Technical Consultancy Lead; Юлія Малич – Public Projects; Тетяна Пономаренко – HR Generalist виступили з цікавими повідомленнями про компанію, окреслили коло світових та вітчизняних перспектив ІТ ринку.

Зустріч відбулась у межах планових заходів тижня посвяти першокурсника.

Фундаментальне і технологічне

Лавиноподібний розвиток інформаційних технологій динамічно змінюють вимоги до фахівців з інженерії програмного забезпечення.

Яке майбутнє ІТ сфери? Які технології пануватимуть в найближчій та довгостроковій перспективах? Що повинен знати інженер програмного забезпечення сьогодні і не втратити актуальність своїх знань в перспективі? Які прикладні галузі слід опановувати? Як залишатись конкурентними на ринку ІТ?

Відповіді на ці питання слід шукати у тісній взаємодії освітньої галузі з інженерами – практиками.

Розвиток соціуму не перший раз зустрічається з технологічними проривами. З досвіду відомо, що в подібній конкурентній боротьбі перемагає той, хто має потужний фундаментальний базис підготовки, який орієнтується на сучасні і перспективні прикладні технології. Як це реалізувати? Наблизити теорію до практики. Об’єднати зусилля вищої школи та ІТ підприємств. Це можливо реалізувати, наприклад, через механізми актуалізації змісту навчання, створення навчально-лабораторних кластерів, що імітують робочі зони реальних підприємства, залучення до освітнього процесу «практикуючих» фахівців, а до конкретних проектів – освітян.

Саме такі підходи до підготовки фахівців з інженерії програмного забезпечення реалізуються наразі в Національному авіаційному університеті.

6 червня 2019 року в центральному офісі компанії GlobalLogic відбулася презентація спеціалізованого обладнання Embedded Starter Kit з демонстрацією можливостей його використання для підготовки студентів. Презентацію відвідали фахівці кафедри інженерії програмного забезпечення факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії НАУ, що здійснюють викладання профільних дисциплін: «Архітектура комп’ютера», «Вбудовані системи реального часу», «Системи для малих та мобільних платформ». Отримана інформація сприятиме актуалізації змісту навчання студентів.

 

Знаковим є те, що серед співробітників компанії GlobalLogic є багато випускників Національного авіаційного університету, які діляться своїм досвідом з колективом кафедри і студентами.

Software Engineering Conference

З 03.06.19 по 06.06.19 на кафедрі інженерії програмного забезпечення Національного авіаційного університету, факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії проходила науково-технічна конференція «Інженерія програмного забезпечення».

Роботк конференції здійснювалась за трьома секціями

ü Applied Aspects of Software Engineering,

ü Theoretical Basics of Software Engineering

ü Software Engineering Application Domains.

 

Організатори конференції:

ü національний авіаційний університет, кафедра інженерії програмного забезпечення факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії;

ü інститут інформаційних теорій та застосувань ITHEA (Болгарія),

ü міжнародні наукова спільнота  ITHEA® ISS (International Scientific Society)

ü асоціація розробників та Користувачів Інтелектуальних Систем (АсКІС).

 

Рецензування робіт проводилося високовлаліфікованим програмним комітетом, до складу якого ввійшли провідні фахівці з програмної інженерії з восьми країн світу (Греція, Італія, Іспанія, Йорданія, Єгипет, Болгарія, Тайвань та Україна). Роботи подавалися на англійській мові.

Інформація про конференцію розповсюджувалася членами програмного комітету та через ITHEA ® ISS mailing list, що має близько 4800 підписників більш ніж у 50 країнах Земної Кулі. Call for papers конференції знаходиться на сайті ITHEA ISS у розділі конференції-партнери «об’єднаної події по інформатиці» ITA 2019 (http://www.ithea.org/conferences/ITA2019/CFP1_SEengl.pdf).

У конференції прийняли участь дослідники з п’яти країн світу (Білорусь, Греція, Іспанія, Болгарія, та Україна). Подані роботи містять інформацію про останні дослідження по напряму Інженерія програмного забезпечення.

Подача та рецензування робіт проводилася через систему open conference system на сайті ITHEA ISS.

 

Кращі роботи рекомендовані програмним комітетом до публікації у міжнародному журналі International Journal. Information Models and Analyses на умовах грантових публікацій.

Студентська рада

Голова студради

Осипчук Тетяна

 +380967640639

Заступник голови студради

Халипенко Юлія

+380673355788

Секретар голови студради

Поплавський Сергій

+380637076855

Правила прийому

Стратегія розвитку факультету


«ДОРОЖНЯ КАРТА» щодо реалізації основних напрямків Стратегії розвитку НАУ на 2019-2021 р.р.

Факультет кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії..

     (назва структурного підрозділу)

 

з/п

Основні напрямки

Стратегії розвитку

Стратегічні ініціативи

Строк виконання

1.

Функціональна стратегія управління.

1) Поглиблений аналіз конкурентоспроможності факультету і прийняття комплексу заходів щодо її підвищення до міжнародних стандартів якості підготовки ІТ-фахівців на міжнародному та світовому ринку праці.

2)  Залучення додаткових фінансових ресурсів за рахунок розширення переліку пропонованих послуг.

3) Підвищення рівня партнерства та співробітництва з провідними вітчизняними та закордонними організаціями, підприємствами, установами, ЗВО – лідерами в сфері кібербезпеки, інженерії програмного забезпечення та розробки і застосування складних програмних та програмно-апаратних комплексів (EPAM Systems Ukraine, ІТЕРА Консалтинг ГРУП, Globallogic, Luxoft, Міністерство оборони України (Управління інформаційних технологій), СБУ, НАН України, ДП «ЗАВОД 410 ЦА» Державного концерну «Укроборонпром» та ін. – надалі «Компанії»).

4) Розширення переліку Компаній-стейкхолдерів, підписання з ними договорів про співробітництво.

5) Практична реалізація задекларованих в договорах напрямків із співробітництва з особливим акцентом на удосконалення матеріально-технічної бази кафедр факультету, актуалізацію змісту навчання та професійної підготовки професорсько-викладацького складу кафедр.

6) Сприяння і підтримка заходів актуалізації освітніх стандартів підготовки фахівців НАУ із залученням механізмів співпраці із ІТ асоціацією України.

7) Розвиток корпоративної культури та іміджу факультету з метою здобуття позицій в освітньому ІТ-середовищі.

Звітний період

2.

Освітній процес.

 

1) Розроблення повного навчально-методичного забезпечення дисциплін відповідно до галузевих стандартів освіти нового покоління.

2) Розробка підходів до запровадження надання освітніх послуг в режимі новітніх варіативних форм навчання: он-лайн, дистанційне, дуальне, змішане, інклюзивне, формування навичок «soft-skills».

3) Розроблення та впровадження в навчальний процес створених за результатами наукових досліджень новітніх інтегрованих технологій навчання, методик та технічних засобів.

4) Проведення практик студентів на потужностях Компаній.

5) Узгодження тематики кваліфікаційних робіт студентів з актуальними напрямками діяльності Компаній.

6) Підвищення рівня володіння англійською мовою НПП для розвитку англомовного проекту.

Звітний період

3.

Розвиток і трансфер наукових досліджень.

 

1) Розвиток та посилення потенціалу наукових шкіл, залучення їх до виконання фундаментальних та інноваційних досліджень, активізація їх діяльності з питань підвищення ефективності підготовки наукових кадрів, наукового керівництва аспірантами, докторантами, формування умов щодо забезпечення академічної доброчесності.

2) Збільшення прикладних та фундаментальних досліджень в ІТ-сфері.

3) Підвищення наукометричних показників НПП факультету.

4) ) Співробітництво з Компаніями в сфері освіти, науки та інновацій – спільне виконання проектів, підготовка стартапів тощо.

5) Проведення стажування викладачів на посадах Компаній.

6) Залучення науково-педагогічних працівників НАУ до виступів, проведення лекцій, тренінгів, семінарів для представників Компанії за актуальними напрямками.

7) Участь представників НАУ в хакатонах та інших заходах Компанії, що проводяться для розробників, у якості запрошених гостей.

Звітний період

4.

Інтернаціоналізація. Розвиток міжнародних зв’язків та стратегічного партнерства.

1) Розвиток програми академічної мобільності.

2) Використання Інтернет-технологій для реклами факультету.

3) Постійний моніторинг потреб ринку надання освітніх послуг за сучасними інноваційними напрямами.

4). Сприяння розвитку співробітництва НАУ із освітніми закладами країн ЕС за містами закордонного представництва Компаній.

5) Реалізація заходів взаємовигідної інформаційної підтримки з Компаниями: висвітлення подій на Інтернет-ресурсах; рекламна друкована продукція; створення інформаційних приводів (екскурсій, візитів тощо).

Звітний період

5.

Молодіжна політика в контексті стратегічного розвитку.

1) Підтримання заходів професійно-оріентаційної роботи серед майбутніх вступників із залученням студентів (дружні зустрічі, бесіди, екскурсії тощо).

2) Формування сталого розвитку навчального та наукового процесів за рахунок розширення сфери спілкування студентів і професорсько-викладацького складу за рахунок використання глобальних мереж, мобільності викладачів і студентів.

3) Реалізація комплексного підходу до роботи з обдарованою студентською молоддю, широке залучення її до наукової діяльності, участі в олімпіадах, різних творчих конкурсах, конференціях, семінарах молодих учених і студентів, формування осередку творчих студентів з орієнтацією на майбутню науково-педагогічну діяльність, проведення з ними відповідної підготовчої роботи для вступу до аспірантури.

4) Формування загальної культури, загальнолюдських цінностей, духовності, патріотизму, здорового способу життя та поведінки студентів, бережливого ставлення до державного майна, дотримання норм і правил проживання у гуртожитку, участь у толоках та інших заходах з благоустрою території.

5) Популяризація правової культури, виховання у студентів потреби в активній протидії антигромадській поведінці, правопорушенням, бездуховності, жорстокості.

6) Розвиток художньо-естетичної культури студентів на основі їх залучення до гуртків художньої самодіяльності, проведення тематичних вечорів, творчих та інтелектуальних конкурсів, ігор, диспутів, зустрічей з письменниками, поетами, акторами, відвідання музеїв, театрів, виставок тощо.

Звітний період

6.

Кадрова політика як складова розвитку людського потенціалу.

1) Підвищення якості складу НПП факультету на основі використання сучасних інноваційних та мультимедійних технологій в освітньому процесі з метою підвищення якості та інтеграції на міжнародний освітній простір.

2) Збільшення частки молодих науково-педагогічних працівників з науковими ступенями і вченими званнями шляхом їх якісної підготовки в аспірантурі та докторантурі за рахунок посилення контролю за підготовкою, якістю дисертацій та здійсненням наукового керівництва.

3) Підвищення ролі індивідуальних планів роботи викладачів як елемента системи підвищення професійного рейтингу викладача.

4) Підвищення рівня партнерства та співробітництва з потенційними роботодавцями.

5) Сприяння до міжнародного стажування та підвищення кваліфікації НПП.

6) Залучення представників Компанії до проведення навчальних занять на умовах штатного сумісництва.

Звітний період

7.

Інформатизація діяльності та інноваційний менеджмент.

 

1) Виведення факультету на якісно новий рівень інформатизації та використання нових технологій навчання: підвищення наукоємності та професійного спрямування дисциплін, впровадження інноваційних технічних засобів навчання в освітній процес, впровадження електронних підручників, використання існуючих і формування спеціалізованих електронних бібліотек.

2) Запровадження системи електронного документообігу на факультеті, вдосконалення та розвиток інформаційних систем управління факультетом, інформаційно-аналітичної системи управління навчальним процесом.

3) Впровадження результатів сучасних, інноваційних, фундаментальних і прикладних досліджень в навчальний та навчально-методичний процеси факультету.

Звітний період

8.

Розвиток матеріально-технічної бази.

1) Оновлення матеріальної бази, мультимедійного обладнання та комп’ютерної техніки за допомогою Компаній з мстою забезпечення сприятливих умов для навчання студентів і праці співробітників.

2) Проведення перерозподілу, ремонту, технічного оснащення аудиторного фонду кафедр факультету.

Звітний період

 

 

Декан ФККПІ                                                                                  О. Азаренко

Святковий захід присвячений “Дню захисту дітей”

 На передодні «Дня захисту дітей» представники Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії Національного авіаційного університету відвідали гімназію-інтернат № 13 Солом’янського району міста Київ. За ініціативи студентів, підтримки адміністрації НАУ та викладачів факультету було організовано та проведено свято для діток. Цікаву розважальну програму забезпечували група аніматорів-студентів з конкурсами та шоу мильних бульбашок. В кінці свята дітям подарували подаруночки. Інтернат та дітки дуже позитивно відреагували на свято. Студентам приємно на чолі з викладачами організовувати такі заходи та дарувати діткам додаткові хвилини безтурботної радості.

 У цей сонячний день розваги та спілкування студентів з вихованцями інтернату надихають суспільство ще раз звернути увагу на захист прав дітей. Такі заходи повинні проводитись якомога частіше, адже дітки це наша радість та наше майбутнє.

Творіть добро діткам.

Всесвітній день вишѝванки

   На факультеті кібербезпеки, компютерної та програмної інженерії 16 травня 2019 року відбулось урочитсе святкування “Дня Вишиванки” в НАУ.
Ідею акції «Всесвітній день вишиванки» у 2006 році запропонувала студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк. А поштовхом до реалізації ідеї та святкування стала вишиванка Ігоря Житарюка, яку він регулярно одягав на пари, як і чимало інших студентів. Леся запропонувала одногрупникам та студентам обрати один день і всім разом одягнути вишиванки. Спочатку вишиванки одягнули кілька десятків студентів та кілька викладачів факультету. Та вже протягом наступних років свято розрослося до всеукраїнського рівня, до нього почала долучатися українська діаспора по всьому світу, а також прихильники України.
 
   Студенти та викладачі ФККПІ після світякування на факультеті приєдналися до загально-університетського святкування “День Вишиванки”, який відбувся біля Центру культури та мистецтв НАУ.
    З вітальними словами виступили: ректор НАУ Ісаєнко Володимир Миколайович та проректор з навчальної роботи НАУ Гудманян Артур Грантович.
Всесвітній день вишѝванки — міжнародне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу.

Контакти


Деканат

Дирекція: ауд. 5.206

Азаренко Олена Василівна

406-70-08

olena.azarenko@npp.nau.edu.ua 

Ситник Людмила Іванівна

406-70-08

liudmyla.sytnyk@npp.nau.edu.ua

406-78-05

serhij.hnatjuk@npp.nau.edu.ua

Куклінський Максим Володимирович

406-70-08

maksym.kuklinskyi@npp.nau.edu.ua

Лукашенко Вікторія Вікторівна

406-73-96

viktoriia.lukashenko@npp.nau.edu.ua

Трейтяк В’ячеслав Віталійович

406-70-08

viacheslav.treitiak@npp.nau.edu.ua

Ярощук Ольга Михайлівна

406-75-16

olga.iaroshchuk@npp.nau.edu.ua

Чермяніна Світлана Анатоліївна

406-74-09

svitlana.chermianina@npp.nau.edu.ua

Воропай Інна Василівна

406-79-69

inna.voropai@npp.nau.edu.ua

Матвєєва Анна Іванівна

406-70-42, 406-61-28

anna.matveeva@npp.nau.edu.ua 

Сидорець Оксана Михайлівна

406-73-96

oksana.sydorets@npp.nau.edu.ua

Кутняк Єлизавета Ігорівна

406-73-09

yelyzaveta.kutniak@npp.nau.edu.ua

Ташлай Оксана Миколаївна

406-73-88

oksana.tashlay@npp.nau.edu.ua

Копійковська Ольга Володимирівна

406-61-28

olha.kopiykovskaya@npp.nau.edu.ua

Раскова Олена Вікторівна

406-73-88

olena.raskova@npp.nau.edu.ua

Смага Ірина Юріївна

406-73-88

iryna.smaha@npp.nau.edu.ua

Напрями підготовки