Міжнародна діяльність

Студент

Для участі у програмі обміну з вишем-партнером у рамках кредитної мобільності програми ЄС «ЕРАЗМУС +» (КА1) студент НАУ повинен подати наступні документи:

1.  Анкета-ЗАЯВА на участь (приклад анкети-заяви) друкується на 1 аркуші з двох сторін

Важливо: Середній бал виставляється співробітником деканату та підписується координатором з академічної мобільності інституту (координатор обов’язково повинен перевірити правильність розрахунку середнього балу)

 

2. Сертифікат знання відповідної іноземної мови. Приймається копія сертифікату за пред’явленням оригіналу! ERASMUS + PROGRAMME LANGUAGE PROFICIENCY ASSESSMENT FORM FROM HOME UNIVERSITY

 

Важливо: якщо в описі проекту вказана обов’язкова наявність сертифікатів визнаних на міжнародному рівні такі як TOEFL, IELTS, TestDaf інше, то приймаються тільки ці сертифікати.

 

3. Підтвердження досягнень у науковій та науково-дослідній діяльності: публікації, конференції, патенти та олімпіади/конкурси (копія першої сторінки фахового видання, копії сторінки із змістом (ПІБ студента із зазначеною темою публікації необхідно підкреслити) та копії надрукованої публікації (статті або тези))

ВажливоДля студентів цей пункт не є обов’язковим. Ведення наукової діяльності надає додаткові конкурсні бали студенту.

 

4. План навчання  (приклад Learning Agreement) із зазначенням дисциплін/курсів, обсягу навчальної роботи/кількості кредитів ECTS. Мінімальна кількість кредитів до перезарахування – 15 ECTS.

Важливо: даний документ повинен бути підписаний координатором з академічної мобільності факультету/інституту). Документ готується у двох екземплярах!

 

5.  Витяг із залікової книжки (перекладений та завірений) – для студентів-бакалаврів, копія диплому для студентів-магістрів.

 

6.  Мотиваційний лист (до 1 сторінки)

 

7.  CV / резюме в форматі EUROPASS (https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose)

 

  ДОКУМЕНТИ, які необхідно оформити ДО відрядження на навчання

 

           1. Заява (приклад Заява)

 

           2.  Запрошення  та його переклад на українську мову

 

           3. Службова записка на оформлення закордонного навчання студента (приклад службової записки)

 

           4.  Індивідуальний графік

 

           5.  Двосторонній договір (Договір про участь за програмою академічної мобільності)

 

           6.  Тристоронній договір Learning Agreement on Academic Mobility Program

 

           7.  Наказ про оформлення закордонного навчання студента

 

 

 

ДОКУМЕНТИ, які необхідно оформити ПІСЛЯ відрядження на навчання

 

            Після повернення із навчання/ стажування до НАУ протягом 10 днів студент подає в деканат, на кафедру та до сектору академічної мобільності такі документи:

1.     Звіт включає наступну інформацію: за весь період навчання/ стажування із обов’язковим зазначенням назв дисциплін, загальної кількості годин, ЄКТС кредитів та оцінок, завізований у встановленому порядку у закордонному закладі, де проходило навчання/ стажування, завізований куратором програми академічної мобільності та печаткою закордонного закладу. Звіт можна надавати в електронній формі, написаний довільно із дотриманням пунктів зразка. Якщо якісь пункти не актуальні, їх можна пропустити. Звіт пишеться мовою, на якій реалізується програма академічної мобільності , підписується і завіряється у закладі, де відбувається реалізація програми. По приїзду за необхідності  звіт перекладається на державну  мову , завіряється координатором факультету та подається у пакеті документів по поверненню.

         2. Транскрипт результатів навчання студента з вузу-партнера (копія сертифікату, диплому, академічної довідки тощо)

   

         3.   Копія закордонного паспорту

     

         ОБОВ’ЯЗКОВО!!! сторінками з відмітками про перетин УКРАЇНСЬКОГО кордону та сторінка з візою. При подачі звітних документів   про  повернення мати з собою оригінал закордонного паспорту.

 

           Важливо!

          1.  Дати від’їзду та приїзду, зазначені у заяві, мають збігатися з реальними датами, які повинні відповідати відміткам у закордонному   паспорті про перетин.

          2.  Для студентів, що отримують стипендію в Заяву необхідно погодити (підпис) із відділом нарахування заробітної плати та стипендії, якщо поїздка відбувається без збереження стипендії у ВНЗ, що направляє.

          3.  Копії запрошення завіряє координатор відповідної програми академічної мобільності в рамках факультету/ інституту (завідувач кафедри/ заступник декана).

          4.  Переклад запрошення завіряє викладач іноземної мови кафедри іноземних мов, яка забезпечує викладання на факультеті чи в Університеті або перекладач бюро перекладів.

          5.  Заяву про зміни до наказу (якщо дати відміток про перетин у закордонному паспорті не співпадають з датами, вказаними в заяві про від’їзд.

          6.  Кандидат не повинен отримувати додаткове фінансування з інших європейських освітніх програм.

          7.  Володіння мовою країни, де проходитиме навчання.

          8.  Участь можуть брати студенти від другого року навчання.

          9.  Студент може взяти участь в програмі Еразмус тільки 1 раз.

 

 Аспірант

Для участі у програмі обміну з вишем-партнером у рамках кредитної мобільності програми ЄС «ЕРАЗМУС +» (КА1) аспірант НАУ повинен подати наступні документи:

1.  Анкета-ЗАЯВА на участь (приклад анкети-заяви) друкується на 1 аркуші з двох сторін

Важливо: Середній бал для аспіранта не зазначається)

2. Сертифікат знання відповідної іноземної мови. Приймається копія сертифікату за пред’явленням оригіналу! ERASMUS + PROGRAMME LANGUAGE PROFICIENCY ASSESSMENT FORM FROM HOME UNIVERSITY

Важливо: якщо в описі проекту вказана обов’язкова наявність сертифікатів визнаних на міжнародному рівні такі як TOEFL, IELTS, Test Daf інше, то приймаються тільки ці сертифікати.

 

3. Підтвердження досягнень у науковій та науково-дослідній діяльності: публікації, конференції, патенти та олімпіади/конкурси (копія першої сторінки фахового видання, копії сторінки із змістом (ПІБ аспіранта із зазначеною темою публікації необхідно підкреслити) та копії надрукованої публікації (статті або тези))

ВажливоОбов’язково мати принаймні одну тезу/статтю/патент.

 

4. План навчання  (приклад Learning Agreement) із зазначенням дисциплін/курсів, обсягу навчальної роботи/кількості кредитів ECTS або план дослідження узгоджений науковим керівником, підписаний координатором з академічної мобільності факультету/інституту та погоджений із приймаючим закладом (за можливістю)

Важливо: План навчання обов’язково повинен бути підписаний в відділі аспірантури та докторантури! Документ готується у двох екземплярах!

 

5.  Копія диплому

Примітка: Якщо два аспіранти набрали однакову кількість конкурсних балів, то перевага надається аспіранту з наявним листом підтримки, другим критерієм є конкурсний бал за наукову діяльність, третім – мовна компетенція.

 

ДОКУМЕНТИ, які необхідно оформити ПІСЛЯ відрядження на навчання

Після повернення із навчання/ стажування до НАУ протягом 10 днів студент подає в деканат, на кафедру та до сектору академічної мобільності такі документи:

 

1.     Звіт включає наступну інформацію: за весь період навчання/ стажування із обов’язковим зазначенням назв дисциплін, загальної кількості годин, ЄКТС кредитів та оцінок, завізований у встановленому порядку у закордонному закладі, де проходило навчання/ стажування, завізований куратором програми академічної мобільності та печаткою закордонного закладу. Звіт можна надавати в електронній формі, написаний довільно із дотриманням пунктів зразка. Якщо якісь пункти не актуальні, їх можна пропустити. Звіт пишеться мовою, на якій реалізується програма академічної мобільності , підписується і завіряється у закладі, де відбувається реалізація програми. По приїзду за необхідності  звіт перекладається на державну  мову , завіряється координатором факультету та подається у пакеті документів по поверненню.

2.     Транскрипт результатів навчання студента з вузу-партнера (копія сертифікату, диплому, академічної довідки тощо.

3.     Копія закордонного паспорту

 

ОБОВ’ЯЗКОВО!!! сторінками з відмітками про перетин УКРАЇНСЬКОГО кордону та сторінка з візою. При подачі звітних документів про повернення мати з собою оригінал закордонного паспорту.

 

 

Науково-педагогічний працівник

Для участі у програмі обміну з вишем-партнером у рамках кредитної мобільності програми ЄС «ЕРАЗМУС +» (КА1) науково-педагогічний працівник НАУ повинен подати наступні документи:

 

1.  Анкета-ЗАЯВА на участь (приклад анкети-заяви) друкується на 1 аркуші з двох сторін

 

2. Сертифікат знання відповідної іноземної мови. 

Примітка: наявність мовного сертифікату, визнаного на міжнародному рівні, надає додаткові конкурсні бали, але кандидат може самостійно (у заяві-анкеті) вказати рівень володіння іноземною мовою

 

3. План стажування   (Staff for training  або план стажування  (Staff for teaching*) підписаний керівником кафедри та приймаючою стороною або лист-підтримки від приймаючого вишу-партнеру (тільки за тими проектами де є така вимога). 

ПриміткаДля усіх інших проектів наявність цього документу буде надавати додаткові конкурсні бали.

* staff for teaching це щонайменше 8 годин лекцій на тиждень.

 

Примітка: Лист-підтримки від приймаючого вишу-партнеру буде надавати додаткові конкурсні бали, окрім випадків за тими проектами де наявність такого документу є обов’язкова.

Якщо два науково-педагогічних працівника набрали однакову кількість конкурсних балів, то перевага надається науково-педагогічному працівнику з наявним листом підтримки.  Другим критерієм є рейтинг за наукову складову рейтингу НПП, третім – мовна компетенція.

 

 

Адміністративний працівник

 

Для участі у програмі обміну з вишем-партнером у рамках кредитної мобільності програми ЄС «ЕРАЗМУС +» (КА1) адміністративного працівника НАУ повинен подати наступні документи:

 

1. Анкета-ЗАЯВА на участь (   приклад анкети – заяви) друкується на 1 аркуші з двох сторін.

 

2. Сертифікат знання відповідної іноземної мови. 

Примітка: наявність мовного сертифікату, визнаного на міжнародному рівні, надає додаткові конкурсні бали, але кандидат може самостійно (у заяві-анкеті) вказати рівень володіння іноземною мовою

 

3. План стажування (Staff for training only!) підписаний керівником кафедри та приймаючою стороною або лист-підтримки від приймаючого вишу-партнеру (тільки за тими проектами де є така вимога). 

ПриміткаДля усіх інших проектів наявність цього документу буде надавати додаткові конкурсні бали.

* staff for teaching це щонайменше 8 годин лекцій на тиждень.

 

Примітка

Якщо два кандидати набрали однакову кількість конкурсних балів, то перевага надається адміністративному працівнику з наявним листом підтримки. Другим критерієм є рейтинговий бал за план стажування, третім – мовна компетенція.

Навчання в США по програмі студентського обміну «Global UGRAD».
Анна Альберт

2019-06-03 13.15.22

Привіт, мене звати Анна Альберт, я студентка кафедри Комп’ютерних Систем та Мереж.

Восени 2018 року мені пощастило поїхати навчатись в США по програмі студентського обміну «Global UGRAD».

Ця міжнародна освітня та культурна програма обміну підтримує талановитих іноземних студентів, надає можливість майбутнім лідерам навчатися в США з метою поглиблення знань та вивчення культури і традицій Сполучених Штатів Америки.

Минулого року в конкурсі прийняло участь 300 студентів з України, а поїхало лише 10.

 

Після того, як я пройшла конкурс на програму, то вона розподілила мене в Університет Арканзасу, спеціальність – комп’ютерні науки.

Global UGRAD покривала всі витрати на проживання, харчування, подорожі до Америки, також виплачувала стипендію в розмірі 300 дол. США кожен місяць.

 

Чотири місяці в Америці промайнули дуже швидко, хочу поділитись цим досвідом:


Про навчання в США

 

В Америці існує академічна мобільність, що надає можливість не лише вивчати предмети своєї спеціальності, а також брати предмети з інших факультетів. Так я вивчали обробку даних та інтерпретацію, бізнес комунікації. З профільних предметів обрала Прикладну Криптографію.

Global UGRAD вимагає вивчення предмету про культуру Америки, таким чином я вивчала американську культуру для іноземців, що дуже підвищило моє розуміння менталітету та мови.

 

Під час семестру ми здавали екзамени двічі: в жовтні та грудні. Дуже схоже на нашу систему з модульними контрольними роботами. На еказмені дозволяється лише мати бланк для відповідей на тести та ручку. Ти не можеш спілкуватись зі своїми колегами, тебе виженуть.

Студенти люблять навчатись разом, вони збираються в бібліотеці, бронюють там навчальні кімнати, та готуються до екзаменів разом.


Стосунки з викладачами дуже неформальні, можна спитати про його родину, поспілкуватись про новинки кінематографа. А коли в тебе виникає питання з приводу предметів, то завжди можна підійти в офісні години та задати всі запитання.

 

Волонтерство

 

Волонтерство – це обов’язкова частина життя студента.

 

Кожен студент обміну має відпрацювати до 30 годин в Community Service (волонтерських органіхаціях). Це обов’язкова вимога для кожного студента. Я потрапила в лабораторію соціального підприємництва “Enactus”, де разом зі студентами ми впроваджували курси для учнів старших шкіл Арканзасу. Також була частино Міжнародного Офісу Студентів, де поширювала знання про Україну.

Організувала презентацію про Батьківщину, де також пригостила слухачів національною їжею.

В McMillon Innovation Studio разом з командою волонтерів ми працювали над проблемою оlного з найбільших супермаркетів Америки – Wallmart.

 

Студентське життя

В США кожен студент має доступ до бібліотеки до 2-ої ранку, а під час екзаменів 24/7, спортзали працюють з 6.00 до 23.00.

Студенти збираються по інтересах. На приклад, є клуб математиків, є клуб читачів, бігунів. В неділю всі ходять в церкву, і кампус не працює до обіду.

Вони дуже відповідально ставляться до свят, під час Haloween весь кампус прикрашається тиквами.

В них є канікули, тривають вони 3 дні в середині жовтня.


Взагалі, американські студенти навчаються багато, але вміють відпочивати.

Цей досвід змінив моє світобачення, розширив кругозір та надихнув рухатись далі! Також я покращила свої академічні навички.

Рекомендую всім студентам подаватись на програму!

 

Успіхів!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*